19 Δεκεμβρίου, 2019
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Παράταση εφαρμογής της χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης Download PDF (1MB)
25 Οκτωβρίου, 2019
Τμήμα Φορολογίας
Βεβαίωση σχετικά με την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα σύμφωνα με τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδας και Κύπρου Download PDF (1MB)